Spring til indhold

Naboorientering om ansøgt byggeri Sottrupskov 13

Naboorientering om ansøgning om landzonetilladelse til at opføre nyt enfamiliehus på 247 m² samt en bygning på 200 m² som rummer lade/garage på 100 m² og 100 m² gildesal/teknikrum. Der søges desuden om forlængelse af landzonetilladelse til en midlertidig beboelsespavillon på 70 m²
Endelige tegninger Sottrupskov 13 (1)

Sønderborg Kommune har fået en ansøgning fra Bygmester Kaj Nielsen ApS, der på vegne af ejerne søger om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på 247 m², samt en bygning på 200 m², som rummer lade/garage på 100 m² og gildesal/teknikrum på 100 m². Der søges desuden om forlængelse af landzonetilladelse til en midlertidig beboelsespavillon. Ejendommen ligger på Sottrupskov 13, 6400 Sønderborg (BFE nr. 52811545281154, matrikel 559 Sottrup Ejerlav, Sottrup52811545281154).

En kopi af relevant materiale fra ansøgningen er lagt ved dette brev.

Det ansøgte ligger i landzone og kræver tilladelse, jævnfør planlovens § 35, stk. 1.

Høringsperiode

Kommunen kan først give landzonetilladelsen, når sagen har været sendt til orientering hos naboerne i 14 dage, jævnfør planlovens § 35, stk. 4.

Hvis du som nabo har bemærkninger til ansøgningen, kan du sende dem til

byg-bolig@sonderborg.dk så vi har dem senest den 21. oktober 2021.

Kommunen vil afgøre sagen, når høringsperioden er slut, hvor vi tager stilling til eventuelle bemærkninger. Har du haft bemærkninger til sagen, vil vi sende kopi af afgørelsen til dig.

Har du spørgsmål til indholdet i dette brev, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Mette Krogh

Telefon 88 72 55 02

mkpd@sonderborg.dk

 

Øvrige tilladelser:

  • Nedrivningstilladelse til det gamle enfamiliehus blev meddelt den 6. april 2020.
  • Landzonetilladelse til en midlertidig beboelsespavillon på 70 m² den 8. april 2020. Denne landzonetilladelse forlænges.

Oplysninger om materialer mv.:

  • Huset opføres med ydervægge af træ i en mørk farve (brun sandsynligvis) og sort eternittag (cembrit)
  • Ladens facader opføres som stålskelet beklædt med træ og eternittag

 

Vedlagt:

Oversigtskort

Tegningsmateriale

 

Sendt til:

Ejer af Sottrupskov 11

Ejer af Fredsskov

Sottrupskov Landsbylaug

 

Kopi til ansøger:

Bygmester Kaj Nielsen ApS

 

 

 

Del på Facebook

Kalender

<< jun 2024 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev