Spring til indhold

Stiftende generalforsamling 1. feb.

Referat fra stiftende generalforsamling i Sottrupskov Landsbylaug

Onsdag den 1. feb. 2017.

 1. Velkomst ved Betta
 1. Et lille traktement til de fremmødte. (35 deltagere)
 1. Valg af dirigent. Gert blev valgt
 1. Præsentation af vedtægter ved Bo

Ved præsentationen blev det stille diverse spørgsmål og givet forslag. Blandt andet at kasserer og formand ikke bør være på valg samtidig. .Afgrænsningen af medlemmer (hvem skal være med/ ikke med?). Dette punkt kan altid tages op på kommende generalforsamlinger. Samt samarbejdet mellem landsbylaug og øvrige foreninger og landsbylaug i området.

Det foreløbige forslag til vedtægter blev vedtaget (se vedtægter)

 1. Præsentation af udviklingsplan (se bilag) ved Hanne

Gennemgang af styrker, svagheder, visioner, strategier, handlinger.

Første tiltag – PROJEKTPLAN 2017-2019

Etablering af landsbylaug (udviklingsplan og projektplan sendes til Sønderborg Kommune)

Etablering af arbejdsgrupper:

 1. SIKKERHED /TRYGHED.
 2. TURISME
 3. SOCIALE FORHOLD OG SAMMENHÆNGSKRAFT.

Der blev spurgt til økonomi. Conny Skovbjerg koordinator for Landdistriktsudvalg fortalte om ansøgninger om tilskud og diverse tiltag, som man kunne ønske ved

Landdistriktsudvalg. Og om mulighed for at søge midler andre steder til større projekter.

 1. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen blev valgt: Bo Lassen, Ebbe Hansen, Betta Hansen, Hanne Lyager- Birkedal, Tina Nielsen, Angela Coriand, Anne Schmidt.

Suppleant: Conny Bohsen.

 1. Valg af revisor

Steen Nissen blev valgt

 1. Valg til projekter

Sikkerhed og tryghed

Følgende meldte sig til denne gruppe:

 • Maja (Icaklara@gmail.com,) 28155347,
 • Steen (Steen. nissen@hotmail.com)
 • Hanne P.(Sottrupskov@hotmail.dk)
 • Anders ( Sotrupskov34@gmail.com)
 • Alice (alicelassen@bbsyd.dk) 61789496

Turisme

Følgende meldte sig til denne gruppe:

 • Carsten ( Carstenthansen@bbsyd.dk)
 • Gunnar …

forslag om at kontakte Per Søgaard ny ejer af tidligere krogrund + Nydamselskabet

Sociale arrangementer

Følgende meldte sig til denne gruppe:

Der indkom et forslag til etablering af yderligere en projektgruppe – sponsorgruppe

Til denne gruppe meldte sig følgende:

 • Steen(Steen.nissen@hotmail.com,
 • Sven P (ALSFORM@PRIVAT)
 • Troels(?)

9. Evt.

Der blev spurgt ind til projektgruppernes tovholdere. Bestyrelsesmedlemmer er tovholdere.

 1. Afslutning ved Betta.

Referent : Anne

Kalender

<< apr 2024 >>
mtotfls
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev