Spring til indhold

Forretningsorden

Forretningsorden.

Denne forretningsorden er at betragte som et sæt spilleregler, der gælder for bestyrelsens arbejde med udgangspunkt i og som tillæg til landsbylaugets vedtægter.

Reglerne tages op årligt ved det konstituerende møde og kan ændres af bestyrelsen

Formandens opgave:

 • at forberede, indkalde og lede bestyrelsesmøderne
 • at udforme dagsorden til bestyrelsens møder ud fra egne eller andre medlemmers ønsker
 • at være direkte kontakt til landdistriktsudvalget og pressen
 • Næstformandens opgave:
 • at være stedfortræder for formand
 • at sende nyhedsbreve ud

 

Kassererens opgaver:

 • at betale landsbylaugets regninger
 • at modtage eventuelle indtægter ved arrangementer, som bestyrelsen har ansvar for.
 • at føre regnskab med landsbylaugets udgifter og indtægter
 • Sekretærens opgaver:
 • at føre kort beslutningsreferat under møderne.
 • at sørge for at et renskrevet referat fra møderne udgives på hjemmesiden
 • Webmasters opgave:
 • ajourføre og vedligeholde hjemmeside
 • kontakt til infoland.
 • Information udadtil i forbindelse med arrangementer.

Opgaverne fordeles på møderne.

Dagsorden til de ordinære møder skal indeholde følgende punkter:

 • Orientering ved formand
 • Orientering fra arbejdsgrupperne
 • Orientering fra kassereren
 • Øvrig orientering (landsbyforum, topmøde, Bornholm, mm)
 • Indkomme forslag
 • Evt.
 • Ny mødedato

Dagsorden udsendes pr. mail

Der træffes normalt kun beslutninger om emner, der fremgår af dagsordenen.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemme- flertal, men er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Landsbylauget afholder møder efter behov.

 

Landsbyalugets bestyrelse kan nedsætte arbejdsgrupper til at behandle forskellige emner indenfor laugets udviklingsplaner og arbejdsområder.

Arbejdsgruppernes indstillinger er ikke bindende for landsbylauget. Arbejdsgrupperne kan som led i deres arbejde henvende sig til relevante personer. Men grupperne kan ikke udtale sig på landsbylaugets vegne.

Alle medlemmer kan henvende sig til landsbylaugets bestyrelse med ønske om at få en arbejdsgruppe med ind under lauget.

Grupperne kan henvende sig til bestyrelsen, som evt. kan være behjælpelig med at søge økonomiske midler.

Grupperne forpligter sig til at sende referater fra deres møder ud til bestyrelsen og lægge det på hjemmesiden.

 

 

Landsbylaugets bestyrelsesmedlemmer kan være medlemmer af de forskellige grupper under landsbylauget, såvel faste- som arbejds- og ad hoc-grupper. Alle arbejdsgrupper

Tildeles en kontaktperson fra bestyrelsen m.h.b. på koordinering

 

Samarbejde udadtil og indadtil:

Formanden og /eller bestyrelsesmedlemmer deltager i Sønderborg Landsbyforum og andre møder inden for landsbylaugets regi.

Bestyrelsens medlemmer kan have kontakt til alle instanser f.eks. kommunale myndigheder.

 

16.08.2019 /Anne

 

Kalender

<< apr 2024 >>
mtotfls
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev