Spring til indhold

Betta Hansen

Formandsberetning 2022

Tak for en god generalforsamling den 6. marts. Formandsberegning2022_v02 Tak til landdistriktkoordinator Connie Mark Skovbjerg for hjælp til idégenerering til opdatering af vores udviklingsplan. Også

Læs mere

Formands beretning 2021

Tak for en god generalforsamling den 17. marts. FormandsBeretning2021_v03 Tak til Mette La Cour fra Sønderborg Forsyning og Pernille Lindberg Kjær fra Nydamselskabet for deres

Læs mere

Julehilsen 2021

Så blev det Jul igen! Selv om 2021 også var et år i Coronaens skygge har det alligevel været muligt at afholde mange af de

Læs mere